Gå til sidens indhold
 
29.06.2017

Byggesagerne behandles hurtigt i Aarhus

Der er sket store ændringer i Teknik og Miljø, hvor byggesager nu behandles hurtigere, end servicemålene kræver – og langt hurtigere end tidligere.

Nu går det hurtigt med at behandle byggesager i Aarhus Kommune. Organisationsændringer, specialistfunktioner og en målrettet indsats betyder, at Aarhus Kommune i dag mere end overholder nationale og kommunale servicemål, viser tal offentliggjort fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tirsdag.

 

Vi har tidligere – med rette – fået kritik for vores sagsbehandlingstider i Byggeri. Det har vi rettet op på, og trods udfordringer undervejs afgør vi nu sager hurtigere end landsgennemsnittet og hurtigere end de fastsatte servicemål. Disse tal er en dejlig opfølgning på Dansk Byggeris tilfredshedsundersøgelse, der viser, at Aarhus er årets højdespringer blandt landets kommuner med et hop fra nr. 79 til 43. Det har været hårdt arbejde, og medarbejderne fortjener stor ros for, at vi er nået hertil,” siger rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz.

 

Han understreger, at de hurtigere sagsbehandlingstider ikke har rykket på kvaliteten i opgaverne. Tværtimod.

Tilfredsheden med vores opgaveløsning er steget markant, og der er ingen tvivl om, at organisationsændringerne med flere specialeenheder gavner sagsbehandlingen,” siger rådmanden.

 

Afdelingschef i Teknik og Miljø, Ann Hamborg, glæder sig over udviklingen, samtidig med at hun understreger, at der fortsat er udfordringer i byggesagsbehandlingen.

 

Sagsbehandlingstiden begynder, når vi har en fuldt oplyst ansøgning. Desværre oplever vi fortsat store problemer med at få alle de nødvendige informationer til sagerne, og det koster på tiden. Det skal vi sammen med branchen arbejde for at rette op på”, siger hun. 

Kontakt
Ann Hamborg, afdelingschef i Teknik og Miljø, 41 85 97 89
                                                                                                                                                                                
Fakta
Kundernes tilfredshed lå ifølge Byggeris tilfredshedsmålinger på 79 procent i maj.

 

Tal fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen:

 

Kategori

Nationale og Aarhus Kommunes servicemål*

Landsgennemsnit 2016**

Aarhus Kommune nettotider 2016

Landsgennemsnit 2017***

Aarhus Kommune nettotider 2017

1: Simple konstruktioner (carporte)

40 dage.

39 dage.

113 dage.

33 dage.

30 dage.

2: Enfamiliehuse

40 dage.

34 dage.

75 dage.

28 dage.

27 dage.

3: Industri og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet

50 dage.

37 dage.

45 dage.

37 dage.

41 dage.

4: Andre faste konstruktioner m.v. (mobilmaster)

Ej fastsat.

Ej fastsat.

Ej fastsat.

Ej fastsat.

Ej fastsat.

5: Øvrigt erhvervs/- og etagebyggeri: hhv. bolig og erhverv

60 dage/ 55 dage.

31 dage/ 35 dage.

78 dage/ 50 dage.

40 dage/ 38 dage.

28 dage/ 41 dage.

Gennemsnit for alle byggesager (dage netto)

-

35 dage.

84 dage.

31 dage.

31 dage.

Antal sager

-

65.755

3.176

62.696

3.557

 

*) Servicemålene omfatter den gennemsnitlige sagsbehandlingstid – i antal kalenderdage - opgjort fra, at ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen, fratrukket ventetid ved indhentning af oplysninger fra ansøger ud over syv dage.
I tilfælde, hvor der i en byggesag i relation til industri- og lagerbygninger samtidig er ansøgt om en miljøgodkendelse, og der i den pågældende sag er planmæssige forhold, som forhindrer endelig behandling af byggesagen, gælder de 130 dage, som er det nationale servicemål for miljøgodkendelsen. Ekskl.: Fredningssager og dispensationer fra landzonebestemmelser, udviklingsprojekter, der kræver vedtagelse af nye lokalplaner samt ansøgninger, der indebærer VVM-pligt.
**) Baseline er kommunernes nettosagsbehandlingstider fra den 1/3 2015 - 1/3 2016 på baggrund af indberetning i BBR. Nettotiden afspejler den faktiske sagsbehandlingstid hos kommunen, og er det antal dage det i gennemsnit tager at få behandlet en sag fra den dato, hvor alle fyldestgørende oplysninger er indhentet fra ansøgeren, inklusiv eventuelle høringer af naboer og andre parter samt udtalelser fra andre myndigheder, til der er givet tilladelse eller afslag fra kommunen.
***) Baseline er kommunernes nettosagsbehandlingstider fra den 1/3 2016 - 1/3 2017 på baggrund af indberetning i BBR. 
 

Link til denne side

Nyheder

 
 

Opdateret: 27.9.2017

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Send kommentar: Business  Aarhus

Telefon: 89 40 22 05

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code